PEDOMAN DAN PANDUAN PELAKSANAAN KKN

Berikut ini adalah laman pedoman pelaksanaan KKN, Buku Agenda, beserta form lampiran-lampiran  yang harus disertakan dalam laporan KKN.

Pedoman KKN UMY 

Buku Agenda KKN 

Lampiran-lampiran Pelaporan KKN